ONZE DIMENZI

Dimenzi op een missie

Wij zijn Nick Elshof en Wietse Westerhuis, initiatiefnemers van SMART Insight en oprichters van Dimenzi. Samen hebben wij ruim 30 jaar ervaring als interim managers en management consultants in de Contact Center branche. Dit heeft geleid tot een mooie samenwerking, de oprichting van Dimenzi en de ontwikkeling van SMART Insight. Door de jaren heen – waarin wij ons richtten op het managen en verbeteren van klantenservices – viel ons het enorme gebrek aan inzichten en goede managementinformatie op. Er werd veel geïnvesteerd in het verbeteren van de werkwijze en resultaten, maar zelden op basis van feiten of volledige inzichten.
Vaak worden veranderingen ingezet die veel tijd en energie kosten en toch niet leiden tot de gewenste resultaten. Het aanwezige potentieel blijft vaak onbenut; terwijl we tegenwoordig alles voorhanden hebben om de nodige data en inzichten te verzamelen en deze direct te gebruiken voor de optimalisatie van klantbeleving, processen en teamprestaties. Vanuit deze veronderstelling zijn wij ons gaan richten op het écht slim managen van klantencontact – SMART. Wij hebben onze inzichten, kennis en ervaringen gebruikt om SMART Insight te ontwikkelen, waardoor er meer uit het klantcontact gehaald kan worden. Als betrokken en toegewijde consultants helpen wij managers en teamleiders om klantcontact eenvoudiger te managen en om deze beter aan te laten sluiten bij de behoeften en beleving van de klant. Naast onze adviezen en inzichten, bieden wij ook de vaardigheden en ondersteuning die nodig is om écht dat gewenste resultaat te behalen.

Wil je meer over Dimenzi weten?