Elkien

De uitdaging

Elkien, een woningcorporatie in Friesland, had net een roerige periode achter de rug op operationeel vlak. Vele wisselingen in het management, een nieuw manager, die ruim 140 mensen onder zich kreeg, zorgde voor een terugloop in de resultaten. Het KCC en het verhuurteam presteerde ver beneden het gewenste niveau.

Dimenzi werd gevraagd om Elkien op operationeel vlak te analyseren en te onderzoeken hoe zij de kwaliteit van de dienstverlening konden verbeteren.

De oplossing

De prestaties van onze teams zijn sterk verbeterd met de kennis die we verkrijgen uit het SMART Dashboard.

Na een korte analyse hebben we de eerste adviezen uitgebracht welke vervolgens zijn doorgevoerd. Daarna zijn er coördinatoren benoemd voor de verschillende disciplines.

Dimenzi heeft een aantal van deze coördinatoren getraind en gecoacht, om het KCC en de verhuur te verbeteren en grip te krijgen op de dienstverlening.

Met de implementatie van het SMART Dashboard zijn de werkwijzen en uiteenlopende processen binnen Elkien geoptimaliseerd.

Het resultaat

Door coaching en begeleiding, de inbreng van specifieke vakkennis en de implementatie van het SMART Dashboard, zijn de resultaten van de teams sterk verbeterd. De focus is verlegd naar de juiste doelstellingen en KPI’s, wat heeft geleid tot de gewenste veranderingen.